2021  1

مهٔ  1

مدیریت مدیرم

مهٔ 17, 2021 · 12 دقیقه · مهدی خوشنودی

2020  3

نوامبر  2

سیر تا پیاز سنجاب

نوامبر 9, 2020 · 6 دقیقه · مهدی خوشنودی

طعم تلخ توییتر

نوامبر 2, 2020 · 6 دقیقه · مهدی خوشنودی

ژانویهٔ  1

Career Coaching چیه و چرا بهش نیاز داریم؟

ژانویهٔ 9, 2020 · 5 دقیقه · مهدی خوشنودی

2019  2

مهٔ  1

آموزش گام به گام پایتون - قسمت چهارم

مهٔ 7, 2019 · 3 دقیقه · مهدی خوشنودی

ژانویهٔ  1

آموزش گام به گام پایتون - قسمت سوم

ژانویهٔ 1, 2019 · 3 دقیقه · مهدی خوشنودی

2018  4

ژوئن  1

تفاوت دواپس(DevOps) و اس‌آر‌ای (SRE)

ژوئن 16, 2018 · 4 دقیقه · مهدی خوشنودی

آوریل  1

آموزش گام به گام پایتون - قسمت دوم

آوریل 7, 2018 · 2 دقیقه · مهدی خوشنودی

ژانویهٔ  2

آموزش گام به گام پایتون - قسمت اول

ژانویهٔ 25, 2018 · 3 دقیقه · مهدی خوشنودی

آموزش گام به گام پایتون - قسمت صفرم

ژانویهٔ 22, 2018 · 4 دقیقه · مهدی خوشنودی