در قسمت قبل توضیحاتی کلی در مورد پایتون دادم و خیلی سریع و کوتاه به کد «سلام دنیا!» اشاره کردم. در این قسمت می‌خوام در مورد مقدمات پایتون بنویسم و کم کم بریم سراغ کد نوشتن.

نوشتن و اجرای کد

در قسمت قبل، کد «سلام، دنیا!» رو نوشتم ولی توضیحی در مورد اجراش ندادم. کدهای پایتون رو باید در فایل‌هایی با پسوند py نوشت و بعد به وسیله‌ی مفسر پایتون کد رو اجرا کرد. برای مثال اگر کد «سلام، دنیا!» رو در فایلی به اسم helloworld.py بنویسیم و ذخیره کنیم، با اجرای این دستور در شِل (ترمینال لینوکس و مک یا پاورشِل ویندوز) می‌تونیم کد رو اجرا کنیم.

python3 helloworld.py

یا می‌تونید دستور python رو اجرا کنید و در شِل پایتون کد رو خط به خط بنویسد و خط به خط اجرا کنید. این قابلیت برای آزمایش کدهای کوچک و دنبال کردن روند اجرای کد خیلی می‌تونه مفید باشه.

خوب تا اینجا یاد گرفتیم چجوری یه کد ساده پایتون رو بنویسیم و اجرا کنیم.

متغیرها و تایپ‌ها

تعریف متغیر تو پایتون به سادگی کدهای زیره.

some_var = 42

تو پایتون نوع متغیرها نوشته نمیشه و خود مفسر موظفه تا نوعش رو تشخیص بده. تایپ‌های زیادی تو پایتون داریم که فعلا چند تایپ ساده و پرکاربرد رو معرفی می‌کنم و بعدا در ادامه با تایپ‌های بیشتری آشنا خواهیم شد.

دو نوع int و float برای اعداد صحیح و اعشار هستند.

int_var = 314 # int
float_var = 3.141592 # float

نوع ‌bool هم برای نگهداری درست و غلط.

true_val = True
false_val = False

برای کاراکترها پایتون تایپ str رو داره که از یونیکد هم پشتیبانی می‌کنه. تو پایتون با سه روش میشه متغیر از نوع رشته تعریف کرد.

single_quote_str = 'good for strings containing double quote(")'
double_quote_str = "good for strings containing single quote(')"
triple_quote_str = """good for long string containing both single quote(')
                and double quote(") and multi-line text like this one"""

اگر جایی خواستید با نوع یه متغیر رو بدونید می‌تونید از تابع type استفاده کنید.

unknown_var = 42
print(type(unknown_var)) # prints <class 'int'>

other_unknown_var = "some text"
print(type(unknown)) # prints <class 'str'>

عملگرها

الان که یاد گرفتیم چجوری متغیر تعریف کنیم، می‌تونیم بریم سراغ اینکه چجوری از این متغیرها استفاده کنیم.

عملگرهای محاسباتی

a = 5
b = 4

print(a + b) # 9
print(a - b) # 1
print(a * b) # 20
print(a / b) # 1.25
print(a // b) # 1 تقسیم صحیح
print(a % b) # 1 باقیمانده
print(a ** b) # 625 توان

همچنین با یک سری از این عملیات‌ها رو میشه برای رشته هم انجام داد.

a = "first"
b = "second"

print(a + b) # firstsecond
print(a * 2) # firstfirst تکرار رشته

و از اونجایی که True و False در واقع ۱ و ۰ هستند در عملگرهای محاسبه‌ای به عنوان ۱ و ۰ عمل می‌کنن.

print(True + True) # 2
print(False * True) # 0

عملگرهای مقایسه‌ای

a = 5
b = 4

print(a > b) # True بزرگ‌تر
print(a < b) # False کوچک‌تر
print(a >= b) # True بزرگ‌تر مساوی
print(a <= b) # False کوچک‌تر مساوی
print(a == b) # False تساوی
print(a != b) # True نامساوی

عملگرهای منطقی

a = True
b = False

print(a and b) # False
print(a or b) # True
print(not a) # False
print(not b) # True

تا قسمت بعد!