توییتر مرده

طعم تلخ توییتر

اواخر ۲۰۱۹ که داشتم برای سال ۲۰۲۰ هدف‌گذاری انجام می‌دادم، یکی از مواردی که در نهایت ثبت کردم، کمتر کردن مدت زمانی بود که صرف شبکه‌های اجتماعی می‌کردم. نکتهٔ مهمی که دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که من در هدف‌گذاری‌های سالانه‌ام فقط هدف‌گذاری انجام می‌دم و به هیچ وجه «برنامه‌ریزی» نمی‌کنم. به این معنی که فقط چیزی که دوست دارم داشته باشم یا بهش برسم رو می‌نویسم و کاری به اینکه چجوری و با چه راه و روشی می‌خوام بهش برسم ندارم....

November 2, 2020 · 6 دقیقه · مهدی خوشنودی